Skip to content

Mga contraindication

Mga contraindication
Rate this post

Ano ang dapat malaman?

Bago mo gamitin ang SustaFix cream, basahin nang mabuti ang komposisyon nito at i-consider kung ito ba ang tamang produkto para sa iyo. Hindi lahat ng sangkap na taglay ng produktong ito ay nababagay sa iyo nang isandaang porsiyento. Sa pamamagitan nito, maiiwasan mo ang mga di-kanais-nais na kumplikasyon na maaaring mangyari sa agad-agad na paggamit ng produktong ito.

I-explore natin ang ilang sangkap ng SustaFix

Propolis

Isa sa mga sangkap ng SustaFix ortho cream ang resin substance na tinatawag na propolis. Kung may allergy ka sa mga produktong gawa ng mga bubuyog, pag-isipan mong mabuti kung ang SustaFix ang tamang produkto para sa iyo. Pagkatapos i-massage ang cream sa balat, maaaring tumaas ang risk sa nettle-rash ng taong may allergy. Kung naranasan mo nang magkaroon ng di-kanais-nais na side effects pagkatapos gumamit ng mga produktong may propolis, ikonsulta ang paggamit ng produktong ito sa iyong doktor. Bibigyan ka niya ng impormasyon kung puwede sa iyo ang produktong ito na may propolis.

Katas ng horse chestnut

Kailangan ding pag-isipan ang iba pang mga sangkap ng cream- tulad ng katas ng horse chestnut. Isa itong mahalagang sangkap sa komposisyon ng SustaFix cream – mabisa ito sa pagpapahupa ng pananakit ng kasukasuan. Binibigyan din nito ang balat ng mga kinakailangang regeneration; ang mga epekto nito ay maikukumpara sa function ng  regeneration skin tonic. Kung may di-kanais-nais kang karanasan sa produktong may katas ng horse chestnut at nagkaroon ito ng hindi magandang side effects sa iyo, kausapin mo ang iyong doktor bago gamitin ang produktong ito. Susuriin niya kung puwede sa iyo ang produktong ito.

Katas mula sa wax-moth

Ang wax-moth ay paruparong kumakain ng pulot, pagkit, at pollard. Tulad ng sina-suggest ng diet nito, karaniwang nakatira iro sa mga beekeeping operation. Kung nagkaroon ka na dati ng allergic reaction na may kaugnayan sa paggamit ng produktong may taglay na katas mula sa wax-moth na isa rin sa mga sangkap ng SustaFix, pag-isipan mo ang paggamit nito. Posible rin kasi na magdulot ng parehong allergic reaction ang SustaFix. Kung hindi ka sure, inirerekomenda namin na magtanong ka sa iyong doktor tungkol sa paggamit ng SustaFix, sa halip na i-risk ang pagkakaroon ng di-magandang reactions.

Ano'ng masasabi ng mga user    Basahin ang mga opisyal na tagubilin