Skip to content

Komposisyon

Komposisyon
Rate this post

Huwag mong hayaang diktahan ka ng sakit kung anong mga aktibidad ang puwede mong gawin.

Madalas na naririnig ng mga pasyente ang payo ng mga doktor na huwag balewalain ang pananakit ng kasukasuan. May magandang dahilan sila rito. Maaaring wala nang papel sa kasong ito ang edad ng pasyente; maaaring makaapekto ang cartilage disorder sa parehong matatanda o mas batang henerasyon.

Hindi kami gaanong nakakakita ng garantisadaong preparation na may positibong ebalwasyon na deserved nito. Ano-anong sangkap ang hindi dapat mawala sa ganitong ideal na preparation para sa pagpapaginhawa ng nananakit na kasukasuan?

Katas ng propolis

Sinasabing mabisang pantulong ang propolis laban sa maraming A-Z disorders; nakakatulong ito sa paglunas ng masasakit na aphthae at mga karamdaman sa apdo. Kaya hindi na nakakagulat na mabisang pantulong ang propolis sa pag-recover mula sa pananakit ng kasukasuan at mga sakit na kaugnay nito. Ang pambihirang milagrong ito ay mula sa mga bubuyog, ang mga natural na nagpo-provide ng mahahalagang propolis.

Cedar sap

Katulad ng katas ng propolis, epektibo rin ang cedar sap. Simula pa noong sinaunang panahon, ginagamit na ito bilang panlunas sa iba’t ibang yugto ng mga karamdaman. Ginagamit din ito ng mga pasyente ngayon at masaya sila sa magandang epekto nito. Nakakatulong ang cedar sa paglunas ng maraming karamdaman at ginagamit din ito para sa ilang cosmetic na produkto at herbal na mga preparation para malunasan ang mga problemang may kaugnayan sa  arthritis at rayuma.

Venom ng bubuyog

Noon pa mang sinaunang panahon ay napatunayan na ng mga tao ang pakinabang nito. Kahit ngayon, ginagamit pa rin ang pulot ng bubuyog sa paglunas ng mga inflammatory na kondisyon ng mga kasukasuan. Ang walang kulay na sangkap na ito na may mabangong amoy ay ginagamit sa mga sitwasyon kung saan kailangan ng pasyenteng mapahupa ang pananakit na kaugnay ng muscular pain, at kung nananakit ang articular cartilage ng pasyente, isang kondisyon kung saan hindi malayang nakakakilos ang pasyente.

Ano'ng masasabi ng mga user    I-verify ang komposisyon sa taga-manufacture